[TS ĐHCĐ 2016] Tuyển sinh theo nhóm trường

Đăng lúc: Thứ tư - 06/04/2016 04:20
Bộ GD&ĐT đã chính thức thông qua Đề án tự chủ tuyển sinh theo nhóm trường với sự tham gia của 9 trường ĐH (lấy tên là nhóm GX) trong kỳ tuyển sinh năm nay.
Nhóm GX gồm: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Xây dựng, Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH Giao thông vận tải, Trường ĐH Mỏ-Địa chất, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội và Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải. 

Nhóm GX 
do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì

Đề án Tuyển sinh theo nhóm trường nhằm xây dựng một phương án tuyển sinh đại học hệ chính quy dựa trên kết quả Kỳ thi THPT quốc gia, với sự tham gia của một số trường đại học (gọi tắt là các Trường) trong khu vực Thủ đô Hà Nội và lân cận, do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì (gọi tắt là Trường chủ trì). Phương án tuyển sinh phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:
- Tuân thủ chặt chẽ các quy định trong Quy chế tuyển sinh hiện hành.
- Phương thức xét tuyển chung có hiệu quả nhằm giảm thiểu hiện tượng "trúng tuyển ảo" cho các trường tham gia.
- Tạo cơ hội, không gây ra sự phức tạp tốn kém cho thí sinh; không làm giảm quyền lợi của thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT).
- Tuân thủ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định và từng trường đại học quy định.

Phương án tuyển sinh theo nhóm trường
Các nguyên tắc chung
a) Thống nhất sử dụng duy nhất kết quả thi THPT Quốc gia để xét tuyển vào các trường trong nhóm theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.
b) Sử dụng chung một phần mềm quản lý dữ liệu ĐKXT và xét tuyển (gọi tắt là phần mềm xét tuyển) do Trường chủ trì chịu trách nhiệm quản lý.
c) Áp dụng chung cách tính Điểm xét để thực hiện xét tuyển vào các trường trong nhóm được quy định trong Phụ lục 1.
d) Áp dụng chung cách thức xét tuyển giữa các nguyện vọng ngành/nhóm ngành theo thứ tự ưu tiên trong Phiếu ĐKXT theo quy định tại mục 4.3.
đ) Ngoài 2 phương thức ĐKXT do Bộ GD&ĐT quy định, bổ sung thêm phương thức nhận trực tiếp Phiếu ĐKXT tại các trường.
e) Áp dụng một cách thống nhất chế độ ưu tiên trong tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
g) Tùy theo tình hình tuyển sinh của các trường, duy trì phương thức xét tuyển theo nhóm trường cho các đợt xét tuyển bổ sung theo kế hoạch và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Điều kiện và cách thức đăng ký xét tuyển của thí sinh
a) Điều kiện thí sinh được ĐKXT: Thí sinh đã tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì, đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 6 của Quy chế tuyển sinh và thỏa mãn quy định của Bộ GD&ĐT về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
b) Theo lịch do Bộ GD&ĐT ấn định, thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp phí dự tuyển theo một trong ba hình thức sau:
- Trực tuyến (theo hướng dẫn cụ thể)
- Gửi phiếu ĐKXT (theo mẫu) và phí dự tuyển đến địa chỉ của trường nguyện vọng 1 qua đường bưu điện bằng hình thức thư chuyển phát nhanh.
- Nộp trực tiếp phiếu ĐKXT và phí dự tuyển tại một trường bất kỳ thuộc nhóm.
c) Đăng ký nguyện vọng (ngành/nhóm ngành):
- Thí sinh được phép đăng ký xét tuyển vào nhiều trường trong nhóm, mỗi trường 1 hoặc 2 nguyện vọng nhưng tổng số nguyện vọng đăng ký không quá 4 ở đợt 1 và không quá 6 ở các đợt xét tuyển bổ sung.
- Khi thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào 2 trường trong nhóm ở đợt 1 hoặc 3 trường trong nhóm ở đợt xét tuyển bổ sung thì không được đăng ký xét tuyển vào các trường ngoài nhóm.
- Thí sinh phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới trong Phiếu ĐKXT. Mỗi nguyện vọng đăng ký sẽ bao gồm các thông tin sau:
< trưng> - <Mã nhóm ngành>

Nguyên tắc xét tuyển
a) Xét tuyển theo nhóm ngành: Một nhóm ngành bao gồm một hoặc vài ngành, chuyên ngành đào tạo của một trường được ấn định một mã nhóm ngành để xét tuyển (gọi tắt là mã xét tuyển), có cùng tổ hợp môn xét tuyển và cùng điểm chuẩn trúng tuyển.
b) Xét tuyển theo các nguyện vọng của thí sinh đã đăng ký (xếp theo thứ tự ưu tiên trên Phiếu ĐKXT): Nếu thí sinh trúng tuyển theo một nguyện vọng xếp trên thì sẽ không được xét các nguyện vọng sau nữa. Điểm chuẩn trúng tuyển vào một nhóm ngành chỉ căn cứ trên kết quả Điểm xét của thí sinh và chỉ tiêu đã được ấn định, không phân biệt nguyện vọng ghi ở thứ tự nào (1, 2, 3 hay 4) giữa các thí sinh đã đăng ký vào nhóm ngành đó.
c) Đối với một nhóm ngành, điểm chuẩn trúng tuyển theo các tổ hợp môn xét tuyển có thể khác nhau. Điểm chênh lệch do các trường quy định cho mỗi nhóm ngành.
d) Điểm chuẩn trúng tuyển cho mỗi nhóm ngành sẽ được xây dựng theo thang điểm 10 phù hợp với công thức tính Điểm xét.

Trách nhiệm và quyền hạn của các trường tham gia nhóm
a) Các trường tự chủ trong việc phân chia nhóm ngành; xác định ch tiêu dự kiến cho từng nhóm ngành; ấn định mã nhóm ngành sử dụng cho xét tuyển; quy định điều kiện được ĐKXT dựa trên kết quả học tập THPT của thí sinh (gọi tắt là điều kiện sơ loi) và ngưỡng điểm cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (gọi là Ngưng đim xét), các t hp môn xét tuyn đối với từng nhóm ngành và môn chính (hệ số 2); chênh lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp môn xét tuyển đối với từng nhóm ngành; quy định môn thi là tiêu chí ph để xử lý tình huống quá nhiều thí sinh có cùng Điểm xét ở ngưỡng trúng tuyển vào một nhóm ngành của trường.
b) Các trường tự chủ trong việc xét duyệt các hồ sơ đăng ký tuyển thẳng của thí sinh vào trường, xác định chế độ ưu tiên đối với thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh.
c) Các trường có trách nhiệm cử đại diện tham gia vào Ban chỉ đạo tuyển sinh (BCĐTS) nhóm trường để chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xét tuyển.
d) Các trường có trách nhiệm cung cấp cho trường chủ trì các dữ liệu về nhóm ngành, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển, ngưỡng điểm xét và tiêu chí phụ (nếu có) trong thời gian quy định.
đ) Mỗi trường có trách nhiệm tiếp nhận các phiếu ĐKXT do thí sinh gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường; cập nhật dữ liệu ĐKXT của thí sinh lên hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia; lưu trữ, bảo quản các phiếu ĐKXT đã tiếp nhận; kiểm tra dữ liệu ĐKXT đã nhập để đảm bảo sự chính xác.
e) Mỗi trường có trách nhiệm công khai hóa chi tiết phương thức xét tuyển của nhóm trên các trang thông tin điện tử của trường và qua các kênh truyền thông khác để phổ biến rộng rãi cho thí sinh (sử dụng thống nhất một biểu mẫu cung cấp thông tin), tư vấn và giải đáp các thắc mắc của thí sinh.
g) Các trường có nghĩa vụ đóng góp về tài chính để bù đắp các chi phí về thiết bị và nhân lực thực hiện công tác xét tuyển.
h) HĐTS của các trường có quyền được truy cập và sử dụng dữ liệu ĐKXT chung của nhóm với mục đích kiểm tra, giám sát quá trình xét tuyển.

Trách nhiệm và quyền hạn của Trường chủ trì
Ngoài trách nhiệm và quyền hạn được quy định trong mục 4.4, Trường chủ trì có thêm trách nhiệm sau:
a) Chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất (máy chủ, hệ thống thông tin, văn phòng làm việc vv.), phần mềm xét tuyển và nhân lực công nghệ thông tin cho công tác xét tuyển theo nhóm trường.
b) Chủ trì công tác xét tuyển đợt 1 và các đợt bổ sung, trả kết quả xét tuyển cho các trường sau mỗi đợt xét tuyển.

Tổ chức và nhiệm vụ của Ban chỉ đạo tuyển sinh nhóm trường
a) Thành phần của Ban chỉ đạo tuyển sinh nhóm trường (BCĐTS nhóm trường) gồm có:
- Trưởng ban: Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh của Trường chủ trì.
- Uỷ viên: Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh của các trường tham gia nhóm. BCĐTS nhóm trường có nhiệm vụ chỉ đạo, giải quyết, kiểm tra giám sát các vấn đề liên quan đến công tác xét tuyển và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện xét tuyển.
b) BCĐTS nhóm trường chỉ đạo và điều hành công tác xét tuyển thông qua Tổ thư ký của BCĐTS nhóm trường với các thành phần sau:
- Tổ trưởng: Trưởng phòng Đào tạo đại học của Trường chủ trì.
- Thành viên: Trưởng phòng/ban Đào tạo (hoặc Phòng/ban Khảo thí) của các trường tham gia nhóm; một số cán bộ do các trường tham gia nhóm cử đại diện; cán bộ công nghệ thông tin.
Tổ thư ký của BCĐTS nhóm trường có nhiệm vụ thực thi công tác xét tuyển theo chỉ đạo của BCĐTS nhóm trường, cụ thể hóa quy trình xét tuyển và thực hiện các khâu kỹ thuật theo nội dung của Đề án.

Điều kiện và tiêu chí để một trường tham gia nhóm
Nếu một trường đại học đề nghị được tham gia nhóm, Trường chủ trì sẽ tham khảo ý kiến của 7 trường đã tham gia xây dựng Đề án này để quyết định. Trong năm 2016, thời hạn đăng ký tham gia nhóm là trước ngày 22 tháng 4. Tiêu chí cơ bản để một trường có thể tham gia nhóm GX là:
- Cam kết tham gia nhóm và tuân thủ các nguyên tắc chung, các quy định về trách nhiệm và quyền hạn của các trường tham gia trong Đề án này.
- Không tham gia xét tuyển với một nhóm trường khác
- Không thực hiện tuyển sinh theo đề án tự chủ tuyển sinh riêng.


Tác giả bài viết: Lê Tuấn
Nguồn tin: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khoẻ cộng đồng

Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khoẻ cộng đồng

Thống kê

  • Đang truy cập: 19
  • Khách viếng thăm: 17
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 4217
  • Tháng hiện tại: 102249
  • Tổng lượt truy cập: 12796926
Facebook Messenger