THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2020 - 2021

Đăng lúc: Thứ hai - 22/06/2020 08:50
Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch số 65/KH-SGDĐ ngày 30/10/2019 về tuyển sinh lớp 6 các trường PTDTNT và lớp 10 THPT không chuyên năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo; công văn số 616/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 08/6/2020 về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ xét và tuyển sinh năm 2020

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 2

 
Số: 150/TB-THPTLG2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Lạng Giang, ngày 08 tháng 6  năm 2020
 
          THÔNG BÁO
 Tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021
 
Kính gửi : Hiệu trưởng trường THCS thuộc huyện Lạng Giang;
 
Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch số 65/KH-SGDĐ ngày 30/10/2019 về tuyển sinh lớp 6 các trường PTDTNT và lớp 10 THPT không chuyên năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo; công văn số 616/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 08/6/2020 về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ xét và tuyển sinh năm 2020;
          Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2020-2021, Trường THPT Lạng Giang số 2 thông báo tới các trường THCS trong huyện Lạng Giang cùng phối hợp tuyên truyền công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 như sau:
I. Chỉ tiêu tuyển sinh :
          Quyết định số 1248/QĐ-SGD&ĐT ngày 31/12/2019 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2020- 2021, trường THPT Lạng Giang số 2 được tuyển 14 lớp 10 với số học sinh là 560 em (hệ công lập).
II.  Tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020- 2021:
  1. Đối tượng tuyển sinh
- Thực hiện theo khoản 3 mục II Kế hoạch số 65/KH-SGDĐ ngày 30/10/2019 về tuyển sinh lớp 6 các trường PTDTNT và lớp 10 THPT không chuyên năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo. Cụ thể:
- Học sinh tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên ở tỉnh Bắc Giang năm học 2019-2020 hoặc tốt nghiệp những năm trước (có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang)
- Có độ tuổi quy định theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học,
- Có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
 
2. Đăng ký dự thi và Hồ sơ dự thi
a. Đăng ký dự thi:
Mỗi thí sinh được đăng ký 02 nguyện vọng thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập. Trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng vào trường thí sinh đăng ký dự thi, nguyện vọng 2 thí sinh chỉ được đăng ký trên địa bàn huyện, thành phố (theo hộ khẩu thường trú) theo vùng tuyển của các trường THPT. Thí sinh chỉ được đăng ký nguyện vọng 1 ở một trường nếu đăng ký 2 trường cùng nguyện vọng 1 sẽ bị hủy kế quả thi.
   b.  Hồ sơ thi: Theo Điều 6 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông VBHN số 03 ngày 03/5/2019 của Bộ GD&ĐT.
     - Phiếu đăng ký tuyển sinh (theo mẫu của Sở GD&ĐT nhận tại trường THPT Lạng Giang số 2) có dán ảnh đóng dấu giáp lai của trường THPT nơi học sinh đăng ký dự thi.
- Giấy khai sinh (bản photocopy không cần công chứng)
- Bản chứng thực giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).
- Riêng xác nhận học sinh người dân tộc thực hiện theo Công văn 1446/VPCP-ĐP ngày 20/3/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc xác nhận thành phần dân tộc. (Việc xác định thành phần dân tộc của một người căn cứ vào Giấy khai sinh hợp pháp của người đó để xác định. Trường hợp không có Giấy khai sinh thì căn cứ vào một trong hai loại giấy tờ: Sổ Hộ khẩu, Chứng minh thư nhân dân của người đó để xác định)
-  Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.
- 2 ảnh 4x6 (01 dán vào phiếu đăng ký dự, 01 dán vào thẻ dự thi (cho trong phong bì đằng sau ảnh ghi họ tên, ngày sinh, trường THCS nơi học sinh học),  chuẩn bị thêm 01 ảnh dán vào phiếu đăng ký nguyện vọng 2 (nếu có đăng ký).
* Nhà trường không nhận học bạ và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THCS khi thí sinh đăng ký dự thi. Thí sinh trúng tuyển nhà trường sẽ thu để kiểm tra đối chiếu thông tin sau.
c. Phương thức tuyển sinh, môn thi:
- Phương thức:
* Tuyển thẳng: Khoản I điều 7 của Quy chế tuyển sinh số 03 cụ thể:
  • Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú
  • Học sinh là người dân tộc rất ít người.
- Học sinh khuyết tật
- Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; thể dục thể theo; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT.
         - Chỉ tuyển thẳng các thí sinh theo địa bàn tuyển sinh của các trường THPT (căn cứ vào hộ khẩu thường trú của thí sinh)
- Học sinh có đủ hồ sơ hợp lệ và có đăng ký nguyện vọng vào trường.
* Thực hiện thi tuyển:
- Hình thức:
+ Môn: Ngữ Văn thi tự luận thí sinh làm bài trên giấy.
+ Môn: Toán thi tự luận kết hợp trắc nghiệm, nội dung trắc nghiệm chiếm khoảng 30%. Thí sinh làm bài phần trắc nghiệm trước trên phiếu trả lời trắc nghiệm với thời gian 40 phút, hết thời gian 40 phút thí sinh nộp phiếu trả lời trắc nghiệm. Phần tự luận thí sinh làm bài trên giấy thi.
+ Môn Tiếng Anh: Thi trắc nghiệm kết hợp với tự luận (các kỹ năng nghe, đọc, viết). Thí sinh làm bài phần trắc nghiệm trước trên phiếu trả lời trắc nghiệm với thời gian 48 phút, hết thời gian 48 phút thí sinh nộp phiếu trả lời trắc nghiệm. (trừ thời gian thu phiếu TN là 8 phút).  Phần tự luận thí sinh làm bài trên giấy thi.
d. Ngày thi và lịch thi:
- Ngày thi: ngày 16 và 17 tháng 7 năm 2020.
- Lịch thi cụ thể như sau:
Ngày thi Buổi thi Môn thi Thời gian bài Giờ mở bì đề thi Giờ phát đề thi thí sinh Giờ bắt đầu tính giờ làm bài
16/7/2020 Sáng Ngữ văn 120 phút 07 giờ 25 07 giờ 30 07 giờ 35
Chiều Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 05 14 giờ 10 14 giờ 15
17/7/2020 Sáng Toán 120 phút 07 giờ 25 07 giờ 30 07 giờ 35
- Công bố danh sách phòng thi, phát thẻ cho thí sinh và tổ chức khai mặc kỳ thi 15h ngày 15/7/2020.
đ. Cách tính điểm, xét trúng tuyển:
- Các môn thi được chấm thang điểm 10 và tính hệ số 1
- Điểm xét tuyển = Điểm môn Ngữ văn + điểm mônToán+ Điểm môn Tiếng Anh+ Điểm ưu tiên (nếu có).
- Điểm trúng tuyển là tổng điểm của 3 bài thi (không có bài nào bị 0 điểm) và điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên. Điểm xét trúng tuyển lấy từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu; trường hợp lấy điểm  xét tuyển cao hơn thì thiếu, lấy tiếp đến điểm thấp hơn liền kề thì thừa chỉ tiêu do lãnh đạo Sở GD&ĐT xem xét, quyết định.
e. Chế độ ưu tiên:
-  Cộng 2 điểm cho các thí sinh thuộc đối tượng sau:
+ Con liệt sĩ.
 + Con thương binh, bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên.
+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận  người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.
 + Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
 + Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945.
 + Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
- Cộng 1.5 điểm cho các thí sinh thuộc các đối tượng sau:
 + Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
 + Con thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%.
 + Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận  người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.
- Cộng 1 điểm cho các đối tượng sau:
 + Người dân tộc thiểu số hoặc có cha hoặc mẹ là người dân tôc thiểu số.
 + Người có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tổ chức kỳ thi) ở thôn, hoặc xã đặc biệt khó khăn.
- Thí sinh có nhiều diện ưu tiên nêu trên chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.
3. Thời gian đăng ký dự thi tại trường THPT Lạng Giang số 2
          - Thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi vào lớp 10 trường THPT Lạng Giang số 2 năm học 2020- 2021: đúng 6 giờ 45 phút Chủ nhật, ngày 21/6/2020 tập trung tại trường nhận phiếu đăng ký dự thi và nghe hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký dự thi; từ ngày 22/5/2019 đến 11h ngày 30/6/2020 nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Ngày 29/6/2020 đúng 16h00 phút  thí sinh tập trung  tại trường THPT Lạng Giang số 2 để kiểm tra dữ liệu. Ngày 28/7/2020 công bố điểm; từ ngày 28/7-2/8/2020 nhận đơn phúc khảo, ngày 14/8/2020 công bố danh sách học sinh trúng tuyển. Từ ngày 15/8-20/8/2020 thí sinh trúng tuyển nhập học.
4. Phí dự thi: Thu theo quy định của Sở GD&ĐT Bắc Giang.
Trên đây là thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021của trường THPT Lạng Giang số 2, gửi tới các trường THCS trong huyện Lạng Giang để cùng phối hợp làm tốt công tác tuyển sinh. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc gì nhờ quý Ban Giám hiệu các nhà trường liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: 0946.547.746 (của Hiệu trưởng nhà trường) để được giải đáp.
Xin trân trọng cảm ơn!
 
Nơi gửi :
            - Phòng giáo dục huyện Lạng Giang;
- Các Trường THCS thuộc huyện LG;
- Lưu VP.
 HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
 
 
Trịnh Thu Huyền
 
 
 

Nguồn tin: Ban giám hiệu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Mới nhất


Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khoẻ cộng đồng

Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khoẻ cộng đồng

Thống kê

  • Đang truy cập: 46
  • Khách viếng thăm: 37
  • Máy chủ tìm kiếm: 9
  • Hôm nay: 3897
  • Tháng hiện tại: 200940
  • Tổng lượt truy cập: 15097413
Facebook Messenger