Ngành Giáo dục Bắc Giang Sơ kết nhiệm vụ học kỳ I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2013 - 2014

Đăng lúc: Thứ hai - 27/01/2014 20:27
Thực hiện kế hoạch năm học 2013 - 2014, sáng ngày 23/01/2014, tại Nhà khách tỉnh Bắc Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp tổ chức thực hiện trong học kỳ II năm học 2013 - 2014.
Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo công đoàn ngành giáo dục, lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban Sở GD&ĐT; lãnh đạo và chủ tịch công đoàn giáo dục các huyện thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở.
 

Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Học kỳ I, năm học 2013 - 2014 ngành GD&ĐT đã làm tốt công tác tham mưu, đổi mới quản lý, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, địa phương trong triển khai nhiệm vụ năm học. Quy mô trường, lớp các cấp học được duy trì, ổn định và phát triển, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được củng cố và có chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được duy trì; các kế hoạch của tỉnh về giáo dục và đào tạo được thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra: phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi hoàn thành trước một năm so với kế hoạch (Đến nay có 227/230 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi (đạt 98,7%); 10/10 huyện, thành phố được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi), phổ cập GDTH đúng độ tuổi mức độ 2 vượt chỉ tiêu đề ra (Tỉnh Bắc Giang đã đề nghị Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 1 (lần 4) tháng 11/2013. Có 163/230 xã, phường, thị trấn đạt PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 2 (vượt 12 xã so với kế hoạch)), tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia vượt kế hoạch năm 2013 (đến hết tháng 12/2013 toàn tỉnh có 592 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 101,9% so với kế hoạch), trong đó số trường đạt chuẩn quốc gia so với kế hoạch: Mầm non 171/166, Tiểu học 237/233, THCS 159/157, THPT 25/25. Tỷ lệ phòng học kiên cố bậc mầm non đạt 67,6% (tăng 7,2%), Tiểu học 84,9% (tăng 3,1%), THCS đạt 91,6% (tăng 1,1%), THPT đạt 94,8% (tăng 2,3 so với cùng kỳ năm trước)).
 

Đ/c Ngô Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở trình bày báo cáo tại hội nghị.
 
Bên cạnh đó, các cuộc vận động và phong trào thi đua trong ngành có tác dụng tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Các hoạt động giáo dục tư tưởng, đạo đức, giáo dục truyền thống, kỹ năng sống, giá trị sống, phòng chống bạo lực học đường... được quan tâm tổ chức với nhiều hình thức phong phú. Công tác y tế trường học - vệ sinh môi trường, giáo dục thể chất được củng cố, tăng cường. Công tác quản lý, chỉ đạo được duy trì, kỷ cương nề nếp trường học được tăng cường. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục được đẩy mạnh. Việc dạy thêm, học thêm sai quy định kịp thời được chấn chỉnh. Công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục được quan tâm.
 
Đội ngũ giáo viên cơ bản đủ về số lượng, cơ cấu bộ môn hợp lý, trình độ đạt chuẩn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ (Mầm non đạt chuẩn và trên chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 74,3%; Tiểu học đạt chuẩn và trên chuẩn 100%, trên chuẩn 77,2%; THCS đạt chuẩn và trên chuẩn 100%, trên chuẩn 59,2%; 100% GV THPT đạt chuẩn và trên chuẩn, trên chuẩn 14%; 100% GV TCCN, CĐ có trình độ đại học trở lên). Tỷ lệ giáo viên giỏi, có trình độ trên chuẩn tiếp tục được nâng lên (hiện toàn ngành có 11 nghiên cứu sinh tiến sĩ; 564 thạc sỹ, 110 CB đang học thạc sĩ; 3.254 CB đang học đại học; 879 CB đang học cao đẳng; 24 CB đang học cao cấp LLCT; 446 CB đang học trung cấp LLCT). Đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục toàn ngành có ý thức chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Các chế độ chính sách với GV được quan tâm và thực hiện đầy đủ.
 

Đ/c Lê Thị Thu Hương, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục trình bày báo cáo công tác Công đoàn.
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị đã phân tích, làm rõ các tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong học kỳ II và những năm tiếp theo như: Việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua ở một số đơn vị còn mang tính hình thức, chưa hiệu quả; Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy, sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học chưa hiệu quả tại một số đơn vị; Chất lượng đội ngũ và việc bố trí sắp xếp đội ngũ của một số đơn vị chưa phù hợp, chưa đáp ứng yêu cầu, còn mất cân đối bộ môn, thừa thiếu cục bộ; Việc xây dựng và chấp hành Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ tại một số đơn vị chưa nghiêm, chưa thực hiện đầy đủ và nghiêm túc “3 công khai” theo quy định; Việc quản lý dạy thêm học thêm ở một số địa phương, đơn vị chưa chặt chẽ, chưa đúng quy định gây bức xức trong phụ huynh; Hiệu quả công tác kiểm tra của một số phòng GD&ĐT còn thấp, ít phát hiện được vi phạm hoặc xử lý chưa kiên quyết, đặc biệt là việc kiểm tra, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm và các khoản thu sai quy định; Nhận thức về công tác kiểm định chất lượng giáo dục ở một số đơn vị chưa đầy đủ và đúng đắn, chưa chủ động triển khai công tác tự đánh giá tại đơn vị; Việc chuyển đổi loại hình trường THPT bán công, dân lập sang loại hình trường THPT tư thục triển khai chậm; Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tại một số đơn vị còn hạn chế, chậm...

Hội nghị đã được nghe 08 ý kiến tham luận của các đơn vị về các vấn đề như nâng cao chất lượng giáo dục; công tác giáo dục đạo đức, rèn kỹ năng sống cho học sinh, xây dựng đội ngũ nhà giáo; kinh nghiệm trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; thực trạng và giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục; triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ; giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ các cấp học; công tác tổ chức các phong trào thi đua và các cuộc vận động trong nhà trường, chăm lo đời sống nhà giáo và người lao động.
 

Đ/c Thân Văn Đạc, Trưởng phòng GD&ĐT Sơn Động tham luận về thực trạng và giải pháp 
để nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao, vùng khó.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, NGƯT. Nguyễn Đức Hiền- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành đã đạt được trong năm 2013 (ngành đã đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu về giáo dục và đào tạo, trong 10 sự kiện nổi bật của tỉnh - có 03 sự kiện thuộc ngành giáo dục, đó là việc biên chế giáo dục mầm non, chất lượng giáo dục mũi nhọn tăng, 48 giải HSG Quốc Gia, Hoàng Thế Anh, số trường chuẩn quốc gia tăng 34 trường, vượt chỉ tiêu kế hoạch), đồng chí đề nghị các đơn vị rà soát lại những tồn tại hạn chế, xây dựng kế hoạch khắc phục trong học kỳ 2. Cũng tại hội nghị này, đồng thời yêu cầu các đơn vị tập trung, chỉ đạo và thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ trong học kỳ II: Tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết TW8 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, triển khai tới 100% cán bộ, giáo viên và nhân viên không chỉ đối với Đảng viên, sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện (về đổi mới quản lý, cơ chế tài chính, đảm bảo dân chủ, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, phối hợp 3 môi trường giáo dục, giảm tải chương trình, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, coi trọng dạy người, đổi mới phương pháp dạy học...). Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm người đứng đầu, năng lực quản lý, điều hành, tự chịu trách nhiệm của công chức, viên chức nhà nước; nâng cao trách nhiệm, lương tâm của viên chức giáo dục... trong đó tập trung 03 nhiệm vụ: nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; chấn chỉnh các khoản thu đúng quy định; khắc phục vấn đề dạy thêm, học thêm chưa đúng quy định. Tập trung thực hiện tốt các kế hoạch của tỉnh về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập đúng độ tuổi mức độ 2 tiểu học, các kế hoạch phát triển đội ngũ, kế hoạch về dạy và học ngoại ngữ, chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ, con người cho kế hoạch thay sách từ năm 2015...
 

NGƯT. Nguyễn Đức Hiền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu kết luận hội nghị.
 
Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố và trao tặng các quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc; năm 2013, Sở GD&ĐT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.
 

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, NGƯT. Nguyễn Đức Hiền, Tỉnh ủy viên, GĐ Sở GD&ĐT 
trao Huân chương Lao động cho đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích.


Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, NGƯT. Nguyễn Đức Hiền, Tỉnh ủy viên, GĐ Sở GD&ĐT 
trao Cờ thi đua cho Trường THPT Chuyên Bắc Giang.


Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, NGƯT. Nguyễn Đức Hiền, Tỉnh ủy viên, GĐ Sở GD&ĐT 
trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.


NGƯT. Nguyễn Đức Hiền, Tỉnh ủy viên, GĐ Sở GD&ĐT tặng hoa và quà chia tay cán bộ quản lý nghỉ hưu trong năm 2013.

Nguồn tin: Sở GD-ĐT Bắc Giang
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Mới nhất


Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khoẻ cộng đồng

Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khoẻ cộng đồng

Thống kê

  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 4758
  • Tháng hiện tại: 152813
  • Tổng lượt truy cập: 11322467
Facebook Messenger