Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Em yêu lịch sử Việt Nam”

Đăng lúc: Thứ bảy - 25/10/2014 08:39
Thực hiện công văn số 847/SGD&ĐT, ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Giang V/v Tổ chức và phát động Cuộc thi Em yêu lịch sử Việt Nam. Trường THPT Lạng Giang số 2 xây dựng kế hoạch triển khai như sau
           SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 2
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: 59/KH-THPT LG2 Lạng Giang, ngày 24 tháng 8 năm 2014
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi “Em yêu lịch sử Việt Nam”
 
Thực hiện công văn số 847/SGD&ĐT, ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Giang V/v Tổ chức và phát động Cuộc thi Em yêu lịch sử Việt Nam.
Trường THPT Lạng Giang số 2 xây dựng kế hoạch triển khai như sau
I. MỤC ĐÍCH
         - Tạo điều kiện để học sinh tìm hiểu lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, từ đó nâng cao lòng yêu nước, tự hòa dân tộc, xác định ý thức trách nhiệm của người công dân tương lai tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam phồn vinh, giàu đẹp
          - Giúp học sinh hứng thú và tâm huyết với bộ môn Lịch sử đang học trong nhà trường phổ thông
          - Cuộc thi phải được tổ chức nghiêm túc, đạt hiệu quả cao, tránh hình thức
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG CUỘC THI
  1. Đối tượng dự thi. Học sinh đang học tại trường THPT Lạng Giang số 2
  2. Nội dung cuộc thi
- Người tham gia cuộc thi sẽ trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức Trung ương đặt ra (Đính kèm theo kế hoạch này)
          - Các câu trở lời được trình bày ngắn gọn, viết tay hoặc đánh mày vi tính một mặt trên khổ giấy A4 (Không quá 5 trang).
          - Trong bài dự thi khuyến khích có hình ảnh minh họa, phù hợp với nội dung
          III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Ban tổ chức cuộc thi cấp trường lựa chọn trao thưởng cho 08 cá nhân có bài dự thi đạt chất lượng cao, cụ thể như sau.
- 01 giải nhất  = 150 000 đồng
- 01 giải nhì   = 100 000 đồng
- 01 giải ba    = 70 000 đồng
- 05 giải kk    = 50 000 đồng/giải
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  1. Đoàn thanh niên và GVCN lớp.
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, giáo viên và học sinh nâng cao nhận thức và ý nghĩa của cuộc thi
- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, thu bài, tổng hợp kết quả báo cáo với Ban tổ chức cuộc thi cấp trường.
2. Nhóm chuyên môn Lịch sử.
 Phân công giáo viên bộ môn làm cố vấn, hướng dẫn, đồng thời giúp học sinh tiếp cận các tư liệu để viết bài tham gia dự thi, chấm bài theo cơ cấu giải thưởng, lựa chọn bài tham gia dự thi cấp tỉnh.
  1. Thời gian nộp bài.
- Các lớp thu bài và nộp về Đoàn thanh niên chậm nhất thứ bảy, ngày 01/11/2014  (Nộp đồng chí Khổng Hồng Phong)
- Nhóm chuyên môn Lịch sử có trách nhiệm chấm và xếp loại giải thưởng theo cơ cấu. (Hoàn thành trước ngày 10/11/2014)
V. CÂU HỎI CUỘC THI.
Câu 1: Ngày 06/12/2012, UNESCO đã chính thức công nhận một tín ngưỡng ở Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Anh (chị) hãy cho biết đó là tín ngưỡng gì ? Nêu những điều mà anh (chị) tâm đắc nhất về thời đại là nguồn gốc hình thành nên tín ngưỡng đó.
Câu 2: Anh (chị) hãy nêu cảm nhận của mình về một sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc ?
Câu 3: Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, anh (chị) yêu thích nhất nhân vật lịch sử nào ? Vì sao ? Hãy trình bày hiểu biết của anh (chị) về nhân vật đó ?
Câu 4: Ở tỉnh, thành phố quê hương Anh (chị) có những di sản văn hóa (vật thể, phi vật thể) tiêu biểu nào ? Anh (chị) hãy giới thiệu về một di sản văn hóa của quê hương mà Anh (chị) ấn tượng nhất. Theo anh (chị), cần phải làm gì để bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa đó ?
Câu 5:
“Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”
Anh (chị) hãy cho biết hai câu thơ trên là của ai ? Nêu ý nghĩa của hai câu thơ đó. Theo anh (chị), cần làm gì để người học yêu thích môn Lịch sử ?
Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi Em yêu lịch sử Việt Nam của trường THPT Lạng Giang số 2, BGH đề nghị Đoàn thanh niên và yêu cầu các đồng chí cán bộ giáo viên và học sinh căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc gặp đồng chí Quý để trao đổi trực tiếp./.
 
Nơi nhận
- Phòng CTHSSV – Sở GD&ĐT (b/c);
- Đoàn TN (phối hợp);
- CBGV và HS (thực hiện);
- Lưu: LĐ, VT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Đàm Văn Quý
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Mới nhất


Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khoẻ cộng đồng

Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khoẻ cộng đồng

Thống kê

  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 5081
  • Tháng hiện tại: 153136
  • Tổng lượt truy cập: 11322790
Facebook Messenger