Sơ kết học kỳ I năm học 2012-2013

Đăng lúc: Thứ năm - 31/01/2013 21:29
Ngày 24/01/2013 tại Nhà khách tỉnh Bắc Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2012-2013. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo công đoàn ngành, trưởng các phòng, ban Sở; trưởng các phòng GD&ĐT, hiệu trưởng, giám đốc, chủ tịch công đoàn giáo dục các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở.
 

Với sự nỗ lực cố gắng của toàn ngành cùng nhiều giải pháp sáng tạo, sáng kiến hay của cán bộ quản lý (CBQL) các đơn vị, sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương, học kỳ I năm học 2012-2013 các nhiệm vụ trọng tâm của năm học đã đề ra trong học kỳ I cơ bản hoàn thành, một số nội dung vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra.


Giáo dục mầm non (GDMN), công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi được triển khai thực hiện tích cực. Toàn tỉnh đã có 194/230 xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, đạt 84,3%; có 4 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi (Lạng Giang, Yên Thế, Tân Yên, TP Bắc Giang), so với kế hoạch năm 2012 vượt 19 xã và 01 huyện (huyện Tân Yên).

Giáo dục tiểu học (GDTH), các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đã được triển khai tích cực và có hiệu quả, tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,9%, công tác phổ cập GDTH đúng độ tuổi tiếp tục được duy trì và vững chắc, tỉnh Bắc Giang đã được Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn phổ cập GDTH đúng độ tuổi mức độ 1 (lần 3) tại thời điểm tháng 11/2012, thực hiện kế hoạch dạy và học tiếng Anh đến nay toàn tỉnh có 109/259 trường tiểu học dạy học tiếng Anh chương trình mới cho học sinh lớp 3.

Giáo dục trung học, HS hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 99,9%, HS tốt nghiệp THCS vào lớp 10 các hệ đạt 81,7%. Trong học kỳ I, đã tăng cường các hoạt động bồi dưỡng giáo viên, dự giờ, thăm lớp, đổi mới việc sinh hoạt tổ chuyên môn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ giáo viên cốt cán, trong học kỳ đã tổ chức được 40 lớp về đổi mới phương pháp dạy học, về kiểm tra đánh giá, quy trình ra đề thi kiểm tra ở 08 môn cơ bản cho CBQL, GV cốt cán; tập huấn nghiệp vụ, tiếp cận phương pháp dạy học hiện đại cho 100 GV cốt cán Tiếng Anh các trường THCS, THPT, bên cạnh đó ngành đã đẩy mạnh, quan tâm các hoạt động ngoài giờ lên lớp, chú trọng lồng ghép tích hợp hiệu quả các nội dung giáo dục địa phương, giáo dục kỹ năng sống, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, giáo dục sức khỏe vị thành niên, giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, văn hóa nghệ thuật truyền thống...

Giáo dục thường xuyên (GDTX) đã thực hiện tốt việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, củng cố, nâng cao chất lượng mô hình trung tâm GDTX và dạy nghề, đa dạng hóa nội dung, chương trình và các loại hình giáo dục và đào tạo.

Giáo dục chuyên nghiệp (GDCN), các trường đã tập trung đào tạo theo quy hoạch phát triển nguồn nhân lực và đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trung cấp chuyên nghiệp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.

Đội ngũ CBQL, GV các cấp học cơ bản đủ về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng lên, tỷ lệ đạt chuẩn trở lên chiếm 97,4%, trong đó trên chuẩn đạt 55,3%.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được tăng cường đầu tư. Tỷ lệ phòng học kiên cố khối phổ thông đạt 85,9% (tăng 0,2%) so với năm học trước. Trường học đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm xây dưng, toàn tỉnh đã có 558 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 69,75% số trường học/toàn tỉnh), tăng 84 trường so với năm 2011.

Bên cạnh những kết quả tiêu biểu toàn ngành đã đạt được, hội nghị cũng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân và hướng khắc phục trong thời gian tới như việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua, công tác giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống, rèn kỹ năng sống tại một số đơn vị còn chưa thiết thực, mang tính hình thức, hiệu quả thấp; việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT trong giảng dạy, sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học, công tác quản lý đồ dùng, thiết bị dạy học, thực hiện quy chế công khai theo quy định của Bộ GD&ĐT, công tác xã hội hóa...


Đ/c Nguyễn Đức Hiền- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hiền- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT đã ghi nhận những kết quả ngành đã tổ chức triển khai thực hiện trong học kỳ I năm học 2012-2013 đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Tập trung góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992; triển khai thực hiện Kết luật số 51 của Ban chấp hành Trung ương 6 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo tới năm 2020; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nghiên cứu các giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong ngành giáo dục và đào tạo góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới công tác đánh giá, bình xét thi đua đảm bảo công bằng, khách quan tạo động lực cho giáo viên đồng thời phấn đấu xóa bỏ tư tưởng cào bằng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho giáo viên; khắc phục cơ bản các tiêu cực trong dạy học, chấn chỉnh việc dạy thêm - học thêm không đúng quy định, các hiện tượng tiêu cực trong thi cử, tình trạng lạm thu... ,tạo sự chuyển biến rõ nét.

Một số tập thể, cá nhân có thành tích trong năm học 2011-2012 đã được vinh danh tại hội nghị. Cụ thể: Bộ GD&ĐT đã tặng Cờ Thi đua cho 23 tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc năm học 2011-2012; Giám đốc Sở GD&ĐT đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh cũng đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 06 cá nhân có thành tích trong hoạt động công đoàn.
 
Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã chi tay 03 CBQL được nghỉ chế độ trong học kỳ I năm học 2012-2013 gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Niệm- Nguyên Chủ tịch Công đoàn giáo dục tỉnh; đ/c Ngô Văn Suất- Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Ngô Sĩ Liên; đ/c Nguyễn Anh Dũng- Nguyên Hiệu trưởng trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật.

Một số hình ảnh:


Toàn cảnh hội nghị


Đ/c Nguyễn Văn Thanh- Chánh văn phòng Sở điều hành nội dung thảo luận tại hội nghị


Các đại biểu tập trung


Đ/c Hoàng Quốc Huy- Trưởng phòng GD&ĐT Tân Yên 
tham luận về thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi


Đ/c Nguyễn Đức Thiện- GV THPT Tân Yên số 1 tham luận về thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo"


Đ/c Đào Duy Hồng- Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Hòa số 4
tham luận về công tác quản lý, giáo dục học sinh


Đ/c Nguyễn Văn Nam- Hiệu trưởng Trường THPT Lạng Giang số 2
tham luận về công tác dạy thêm, học thêm


Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Đức Hiền 
trao tặng Cờ thi đua cho đại diện đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011-2012


Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Đức Hiền trao tặng giấy khen cho đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" 


Chủ tịch Công đoàn giáo dục tỉnh Nguyễn Thị Bích Hợp trao tặng giấy khen cho đại diện các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn


Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Thu- Phó GĐ Sở GD&ĐT phát biểu chia tay một số đồng chí CBQL đã nghỉ hưu trong học kỳ I năm học 2012-2013


Đ/c Nguyễn Đức Hiền- Tỉnh ủy viên, GĐ Sở GD&ĐT 
tặng hoa các đ/c CBQL đã nghỉ hưu trong năm học

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Mới nhất


Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khoẻ cộng đồng

Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khoẻ cộng đồng

Thống kê

  • Đang truy cập: 33
  • Khách viếng thăm: 25
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 7827
  • Tháng hiện tại: 187922
  • Tổng lượt truy cập: 11357576
Facebook Messenger